Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Edició 2019
Edició 2020
Accés identificat

Relació d'alumnes amb el 5% de millors puntuacions de la XX Prova Cangur de la SCM (2015) - País ValenciàTria el nivell del qual vols consultar les millors puntuacions.

Atenció sols per al nivell 4:

Després de la revisió, hem comprovat que al problema 23 del nivell 4 la resposta correcta és la E) en compte de la C). Ha estat un error de transcripció. Hem procedit a la revisió de totes les puntuacions d'aquest nivell. És possible que unes quantes puntuacions es vegen alterades. Podeu revisar-ho a la vostra intranet. Us demanem disculpes en nom de la Comissió Cangur al País Valencià.

Una vegada més us donem les gràcies per la vostra col·laboració, i, en aquest cas, també per la vostra comprensió. Rebeu una salutació ben cordial.

Recordeu els barems de puntuació:

  • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
  • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
  • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
  • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç, 50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç) (sempre positives o 0, tant pel que fa al total com als terços)


Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2020

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques