Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Accés identificat


Inscripció per al XXV Cangur de la SCM:

La inscripció per a la prova Cangur de l'any 2020 pel que fa als centres del País Valencià es desenvolupa en tres fases:
  • Primera fase: inscripció de centres. Fins al 15 de desembre de 2019. [instruccions detallades d'inscripció]

    Si el centre va participar en l'edició anterior no serà necessari tornar a fer la inscripció. Passeu directament al pas 2: confirmació del nombre d'alumnes i pagament de la quota.

  • Segona fase: abonament de la quota de 4€ per alumne dels nivells 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de BAT i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i 3€ per alumne dels nivells 1r i 2n d'ESO. Fins al dia 15 de desembre de 2019. [instruccions abonament quota]

    Una vegada fet el pagament, cal enviar el justificant als administradors de la Prova des de l'accés identificat del lloc web.

  • Tercera fase: inscripció individual d'alumnes. Fins al 15 de gener de 2020. [instruccions detallades]

    Cada centre tindrà activada aquesta possibilitat a partir del moment que reba conformitat del pagament.


Accés identificat Accés al formulari d'inscripcióPer contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2020

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques