Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Edició 2019
Accés identificat


Cangur 2020. Ingrés de les quotes d'inscripció per alumne:
 • S'han de pagar 4€ per alumne dels nivells 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de FPB i 1r i 2n de BAT i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i 3€ per alumne dels nivells 1r i 2n d'ESO.

 • L'ingrés s'ha de fer al compte corrent 2038-9642-37-3000806911 (IBAN: ES65 2038 9642 3730 0080 6911) de 'Bankia'. S'ha de fer constar que l'ingrès és per al destinatari Cangur-SEMCV Al-Khwarizmi i com a ordenant de l'ingrès o remitent s'ha de posar, el CODI DEL CENTRE, el nom del centre i la localitat.

 • També es pot fer per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA sempre que es faça constar les dades abans indicades.

 • Una vegada es fa el pagament s'ha d'enviar als administradors de la Prova des de l'accés identificat del web, accedint a l'apartat 'Dades d´inscripció', confirmant el nombre d'alumnes i adjuntant el justificant del pagament (només s'admet el format PDF o imatge).

 • Termini per fer l'ingrès: fins al dia 15 de desembre de 2019.

 • Quan l'administrador valide el pagament, us enviarem un correu electrònic on us avisarem que ja podeu procedir a la inscripció individual d'alumnes.

 • Quan s'hagi confirmat l'ingrés per part de la secretaria de l'organització, es podrà passar a la inscripció individual d'alumnes. [instruccions detallades de la inscripció individual]

 • Fins al 15 de gener de 2020 a la intranet podreu variar el nombre d'alumnes inscrits. Després d'aquesta data no es permetrà canvis en el nombre d'alumnes.


 • Accés identificat  Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

  Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
  Prova Cangur 2020 Societat Catalana de Matemàtiques

  La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport