Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Edició 2019
Accés identificat


Inscripció individual d'alumnes:
 • Podrà formalitzar-se fins al dia 15 de gener de 2020, podent modificar el nombre d'alumnes també fins eixe dia.

Instruccions detallades que cal tenir en compte:

 • Si en el moment que vulgueu formalitzar la inscripció individual constateu alguna anomalia envieu un correu electrònic a cangur@epsa.upv.es.

 • Haureu d'accedir a la intranet amb la clau que us hem enviat. Recordeu, que el professor o la professora responsable que tenen la clau d'accés vetllaran per mantenir la privacitat de les dades.
 • Durant el termini indicat es podran anar introduint les dades dels participants, revisant-ne la correcció.

 • La formalització de la inscripció individual es podrà fer en tantes sessions com convinga a la forma de treballar de cada centre.

 • Es podran fer petites modificacions en els nombres d'inscrits o en les dades individuals dels participants, amb el benentès que si feu un ingrés suplementari per inscriure un nombre d'alumnes superior al que teníeu previst, ho heu de comunicar a la Comissió Cangur de País Valencià, al correu cangur@epsa.upv.es, indicant-ne les raons, perquè puguem actualitzar la base de dades de les quantitats ingressades del centre.

 • Si per alguna raó tècnica a algun centre no li funciona correctament el procediment general amb el formulari, ho haurà de comunicar com més aviat millor a la Comissió Cangur de PV (cangur@epsa.upv.es) i s'estudiarà la manera de solucionar el problema.


 • Accés identificat  Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

  Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
  Prova Cangur 2020 Societat Catalana de Matemàtiques

  La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport