Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Accés identificat


XXIV Prova Cangur de la SCM (2019) - País Valencià

La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per les respectives comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes.

La prova va tindre lloc el passat 21 de març per als nivells de 3r d'ESO, 4t d'ESO, 1r de BAT / Cicles formatius de grau mitjà i 2n de BAT / Cicles formatius de grau superior i 22 de març als propies centres educatius pers als nivells de 1r d'ESO i 2n d'ESO.

Dates fondamentals:
  • Després de vacances es publicaran els resultats provisionals.
  • Els resultats definitius i la relació de premiats es publicarà el 10 de maig de 2019.
  • El lliurament de premis encara està per definir.


Enunciats de la Prova Cangur 2019 de la SCM:


Solucions de la Prova Cangur 2019 de la SCM:


Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2019

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques