Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Accés identificat


XXIII Prova Cangur de la SCM (2018) - País Valencià

La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per les respectives comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes.

EL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA CANGUR 2018 ESTÀ TANCAT. JA NO S'ADMETEN MÉS CENTRES.

La prova tindrà lloc el proper dijous 22 de març de 2018, a les 11h a les seus universitàries, pers als nivells:
 • Nivell 3r d'ESO.
 • Nivell 4t d'ESO.
 • Nivell 1r de BAT / Cicles formatius de grau mitjà.
 • Nivell 2n de BAT / Cicles formatius de grau superior.

i el divendres 23 de març de 2018, a les 11h als centres (el dia anterior s'hauran de recollir les proves a les seus universitàries), pers als nivells:
 • Nivell 1r d'ESO.
 • Nivell 2n d'ESO.

Procés d'inscripció:

El procés serà el mateix que per al Cangur 2017. La quota d'inscripció continua sent de (4€ per participant). Totes les gestions es faran al lloc web. Els centres que vau participar l'any passat heu d'utilitzar la mateixa clau d'accés.

La participació d'alumnat del nivell 1r d'ESO i del nivell 2n d'ESO d'un centre només serà possible si eixe mateix centre participa al Cangur 2018 amb alumnat d'un o més dels altres nivells (nivell 3r d'ESO, nivell 4t d'ESO, nivell 1r de BAT i nivell 2n de BAT).

Pel que fa a la logística específica de la prova de nivell 1r d'ESO i del nivell 2n d'ESO, cada professor responsable de centre recollirà el dia de la prova del nivell 3r d'ESO, nivell 4t d'ESO, nivell 1r de BAT i nivell 2n de BAT (30 de març), tot el material per a fer les proves dels nivells de nivell 1r d'ESO i del nivell 2n d'ESO al mateix centre, el dia següent, a les 11 h.

El professor responsable del Cangur al centre es fa responsable del material recollit, i la seua custòdia, i signarà un document al respecte.

També organitzarà i es responsabilitzarà del correcte desenvolupament de la Prova Cangur del nivell 1r d'ESO i del nivell 2n d'ESO, que es farà al seu centre, el 23 de març a les 11h.

Després, ha de fer l'enviament per missatger o correus dels fulls de resposta a la Comissió Cangur, fins al 28 de març de 2018, i penjar el justificant de correus o missatgeria al lloc web. S'enviarà a:

Universitat Politècnica de València
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació
Comissió Cangur. A l'atenció del professor Màrius Fullana
Camí de Vera, s/n
46022 València


Dates fondamentals:
 • Des del 16 d'octubre fins al 12 de desembre, inscripció de centres i ingrés de quotes (4€ per alumne). Els centres que vau participar l'any passat heu d'utilitzar la mateixa clau d'accés.
 • Fins al dia 12 de gener de 2018 es podrà fer la inscripció individual d'alumnes.
 • 22 de març de 2018: XXIII Cangur de la SCM a les seus universitàries per al nivell 3r d'ESO, nivell 4t d'ESO, nivell 1r de BAT i nivell 2n de BAT.
 • 23 de març de 2018: XXIII Cangur de la SCM als centres per al nivell 1r d'ESO i el nivell 2n d'ESO.
 • Publicació de proves i respostes, pendent de consulta amb les comissions Cangur de Catalunya i Balears
 • Fins al 28 de març de 2018 es podran enviar els fulls de resposta de les proves realitzades als centres (nivell 1r d'ESO i del nivell 2n d'ESO).Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2018

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques