Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2016
Edició 2017
Accés identificat

XX Prova Cangur de la SCM (2015) - País Valencià

És una prova convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per les respectives comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema, i es va desenvolupar amb èxit el passat 26 de març.

Els enunciats els prepara, en una reunió internacional que per al Cangur-2015 s'ha cel·lebrat a Puerto Rico, l'associació Le Kangourou sans Frontières, on la Societat Catalana de Matemàtiques participa amb representació pròpia i actualment ostenta, per elecció, un dels càrrecs de l'equip directiu de l'associació. Així els participants i les participants d'arreu d'Europa i d'altres països del món es plantegen els mateixos problemes i tenen un temps d'una hora i un quart per intentar resoldre'ls.


La figura correspon a un enunciat del Nivell 2 del XX Cangur i mostra una ceràmica dissenyada per Antoni Guadí, obtinguda dividint cada costat d'un octògon regular en tres paets iguals. Quina relació hi ha entra l'àrea de la zona de color roig i l'àrea de la zona de color groc?

Pins de Plata del Cangur 2012-2015:

La Societat Catalana de Matemàtiques té establerta una distinció especial del Cangur, que anomena el Pin de plata, que es considera una distinció per a la globalitat dels territoris del nostre Cangur. La comissió Cangur catalano-valenciano-balear ha analitzat el rendiment de diverses persones que han assolit molt bones puntuacions i classificacions i, a proposta seva, la SCM ha concedit aquest any el Pin de Plata a cinc alumnes que acaben la seva participació en el Cangur i hi han tingut uns resultats globalment molt destacats. D'eixos cinc alumnes, 2 són del País Valencià:

  • Jorge Baeza Ballesteros (Col·legi San Pedro Pascual, València)
  • Alejandro Martos Berruezo (IES de Tavernes Blanques)

Puntuacions:

L'emmagatzemament informàtic de les respostes i la valoració i càlcul de les puntuacions s'ha fet amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de València.

Com es puntua la prova?:

Cada participant comença amb 30 punts. Per cada resposta encertada se suma la puntuació corresponent (3, 4 o 5 punts). Una pregunta no contestada no suma ni resta punts. Una resposta errònia resta la quarta part dels punts que corresponen a aquella pregunta (0,75 o 1 o 1,25 punts).

Ja estan publicades les puntuacions definitives. [enllaç]

  • S'ha publicat la llista del 5% de millors puntuacions de cada nivell. [enllaç]
  • Cada centre pot conèixer la puntuació de tots els seus alumnes participants. Es necessita accedir mitjançant les credencials de que disposa el professor o professora que va realitzar la inscripció del centre. [enllaç]

Premis:

L'acte de lliurament de premis de la Prova Cangur 2015 al País Valencià serà dijous 28 de maig a les 17:30 hores al Saló d'Actes de l'Aulari II del Campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant.

Planol del Campus de la Universitat d´AlacantPer contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant
Prova Cangur 2015

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques