Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Edició 2019
Accés identificat

Consulta les puntuacions de la XIX Prova Cangur de la SCM (2014) - País Valencià


Podeu clicar en la zona de la imatge que us interesse
segons el tipus de consulta de puntuacions provisionals que vulgueu fer


Clicant sobre la zona corresponent de la imatge podeu accedir a:
  • La llista del 3% d'alumnes amb millors puntuacions en cadascun dels nivells del Cangur. Enhorabona a totes i a tots els que apareixeu en aquesta llista! I també a tothom que va participar, encara que no surti en aquesta llista!

  • Les puntuacions d'alumnes per centres. Com es fa cada any, podreu veure les puntuacions per terços, la puntuació total i el lloc que ocupen en la classificació general i en la del seu nivell.
    (en aquest cas serà necessari accedir a la Intranet amb les credencials que vos vam enviar quan es vau inscriure a la Prova Cangur 2014).
La imatge d'aquesta pàgina correspon a un enunciats del Cangur-2013 de nivell 3: La longitud dels costats de l'hexàgon regular gros és el doble de la longitud dels costats de l'hexàgon regular petit. L'àrea de l'hexàgon petit és de 4 cm2. Quina és l'àrea de l'hexàgon gros?

Sobre la puntuació de la prova Cangur

  • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
  • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
  • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
  • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç, 50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç) (sempre positives o 0, tant pel que fa al total com als terços)


Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2019

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Societat Catalana de Matemàtiques